Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Esther Troost- van der Hout

D.O.S. Naaldwijk wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten. Desondanks kan elk lid/leiding/ouder te maken krijgen met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan veel vragen en emoties oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Als je dit meemaakt dan is het fijn dat er iemand is waarbij je terecht kan.

Je kunt met jouw feedback, probleem of klacht natuurlijk terecht bij trainers en bestuursleden. Wanneer je ergens mee zit en dit met iemand wilt delen die onafhankelijk naar jouw klacht of probleem luistert, dan kun je terecht bij onze Vertrouwenscontactpersoon (afgekort tot VCP).

Bij D.O.S. Naaldwijk is Esther Troost- van der Hout de Vertrouwenscontactpersoon.

 

Wat kun je verwachten:

  • Er wordt geluisterd naar jouw verhaal. Jouw verhaal is vertrouwelijk bij de VCP en zij gaat zorgvuldig om met jouw melding.
  • De VCP denkt met jou mee welke stappen genomen kunnen worden om jou te helpen.
  • Wanneer het verstandig is om er andere deskundigen bij te betrekken, kun je worden doorverwezen.*
  • Samen met jou wordt er een notitie gemaakt voor het bestuur. Jij bepaalt wat hierin komt te staan (dit kan vaak ook anoniem).**

 

Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon:
Stuur een mail met een verzoek tot contact naar VCPdosnaaldwijk@gmail.com en vermeld eventueel ook je telefoonnummer.
De VCP neemt contact met je op om een afspraak te maken.

 

Jouw verhaal is altijd vertrouwelijk bij de VCP. Voel je welkom. Met elke vraag!

Het bestuur van DOS Naaldwijk

 

 

*De VCP kan je doorverwijzen naar personen binnen de club, maar ook naar Centrum Veilige Sport, ISR, politie of andere hulpverleners.
** Bij (een vermoeden van) seksuele intimidatie of bij ernstig strafbare feiten geldt er een meldplicht, waardoor de melding in dergelijke situaties niet anoniem gedaan kan worden.

Esther