Rhönrad

bij DOS Naaldwijk!

In het rhönradturnen zijn drie disciplines te onderscheiden, namelijk het rechtuit turnen, het spiralen en de sprong.
Bij het rechtuit turnen rolt het rad in een rechte baan heen-en-weer door de zaal. De gymnast voert tijdens het rollen een aantal onderdelen uit. Zo is er de zogenaamde vrije vlucht, een onderdeel waarbij de gymnast een volledige rol moet maken zonder vast te houden met de handen. Dit onderdeel kan uitgebreid worden met halve draaien om de lengte-as en bücken van het lichaam. Ook zijn er decentrale onderdelen, waarbij de gymnast zich aan de buitenkant van het rad bevindt. Voorbeelden hiervan zijn de buikdraai om een spreidsport en de hoge rol bovenop het rollende rad.
Bij spiralen laat de turn(st)er het rad in een cirkel door de zaal rollen op slechts één hoepel. Ook tijdens deze beweging voert de turn(st)er een aantal onderdelen uit.

Bij sprong wordt het rad in beweging gezet door de gymnast, waarna hij met een aanloop op het rollende rad springt. Als het rad bij de landingsmat is, springt de gymnast er met een acrobatische sprong, bijv. salto weer af tot stand op de mat.

Klik hier om het lesrooster te bekijken.

Heeft u interesse?

Stuur een mailtje naar info@dosnaaldwijk.nl voor het aanvragen van een gratis proefles en vermeld hierbij de leeftijd van uw kind, in welke groep hij/zij op school zit en de discipline waarin u geïnteresseerd bent.